FRONTLINE SERVICES

Transparency Seal

RED's Corner

RED Nilo

Profile I MessagesPresentations

citizens charter web

foi logo

denr foi web

Calabarzon Secsime Logo

Youth Corner

KKK nbutton web

envitl events3 web

GAD 2

Press Release

  • DENR CALABARZON at iba pang NGA, patuloy ang inisyatibo para sa Kalikasan
   Wednesday, Jun 16, 2021
   Calamba City, Laguna - Ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) CALABARZON, katuwang ang iba pang National Government Agency (NGA) ay patuloy ang mga inisyatibo para pangalagaan ang ating kalikasan. Ang iba’t ibang proyekto ng NGAs, tulad ng road widening at pagtatayo ng mga imprastraktura na nangangailangang magputol ng puno ay kailangan ng kaukulang permit mula sa DENR. Ang Tree Cutting Permit (TCP) at Earth Balling Permit ay ipinagkakaloob sa NGA sa loob ng tatlo (3) araw...

   Read More

Photos

Provincial News

  DENR CALABARZON HotlineDENR Hotline as of Sept2019 aksyon kalikasan mail to DENR

Newsletter

kalikasan

Quick Links

geoportal front webgeo hazard maps2 webOCM Logo FINAL

AQMS MM webenvironmentor2 webphilgeps

SMD Request Form

Featured Video