General Nakar, Quezon – Isang konsultasyon ang isinagawa ng Sangguniang Bayan ng General Nakar sa pangunguna ng Tagapangulo ng Komite sa Pangkapaligirang Pangangalaga, Kgg. Hernando L. Avellaneda Jr., katuwang ang DENR CENRO Real sa patnubay ni CENR Officer at Protected Area Superintendent, Oliver O. Olivo.

Ang konsultasyon ay naganap noong ika-10 ng Agosto 2023. Ito ay dinaluhan ng mga residente ng So. Lucban, So. Tombil, So. Landing, So. Pyrites at So. Malining. Inilahad ni FTI Czies Ann Gatson ang nakalap na mga datos mula sa pagsasagawa ng Protected Area Suitability Assessment (PASA) sa Umiray Watershed Forest Reserve (UWFR). Pagkatapos nito ay nagsagawa rin ng talakayan ukol sa pagsasabatas ng pinangangalagaang pook.

Naging makabuluhan ang usapan hinggil sa pag-aproba ng isang resolusyon na pinamagatang “A Resolution Adopting the Protected Area Suitability Assessment of the Department of Environment and Natural Resources (DENR) Declaring the Umiray Watershed Forest Reserve to be Legislated as Umiray Protected Landscape”. Ang pampublikong konsultasyon ay isang makabuluhang aktibidad para sa mga dumalo at nakuha ang kanilang pagsang-ayon sa pagsasabatas ng nasabing pinangangalagaang pook.###