Nagsagawa ng pagpapatrolya ang Park Rangers ng DENR-CENRO Real, Quezon sa kabundukan ng Presidential Proclamation 1636 (PP 1636) sa Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Isa ito sa mga gawain ng opisina upang mapigilan ang mga ilegal na gawain tuwing sasapit ang Semana Santa. Mahigit 12 kilometro ang pinatrolya ng Park Rangers na dumaan sa Sitio Yokyok at Sitio Miyunod. Habang nagpapatrolya ay may isang Tayabak o Jade Vine (Strongylodon macrobotrys) ang namataan, na klasipikadong endangered o nanganganib mawala.