Bilang pagsuporta sa Buwan ng Kababaihan, nagsagawa ng iba’t ibang aktibidad ang DENR CENRO Calaca na parte ng "Purple Wednesdays" na ginanap sa Provinicial Nursery ng DENR Batangas. Ilan sa mga aktibidad na ito ay ang pag “Potting”, “Baking”, at Zumba na nilahukan ng mga kababaihan at kalalakihan na empleyado ng CENRO Calaca. Ito ay isinagawa bilang pagsuporta sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Nakatulong din ito upang mapanatili ang maayos na kalusugang pisikal at mentalidad ng mga empleyado.

Ang bawat isa ay nagsuot ng kulay lila o “purple” na simbolo ng pagbibigay pansin sa mga tagumpay ng kababaihan at upang talakayin ang patuloy at umuusbong na mga isyu at hamon na kanilang kinakaharap.