Nagsama-sama ang mga Protected Area Management Board (PAMB) ng 18 pinangangalagaang pook sa CALABARZON via face-to-face at video conference para sa ika-9 na PAMB Summit na ginanap sa San Mateo, Rizal noong ika-17 hanggang 18 ng Agosto, 2022. Ang tema ng Summit ay “Sama-samang Pagpapatupad ng Batas Pangkalikasan sa Pinangangalagaang Pook Upang Protektahan ang Samut-saring Buhay para sa Sambayanang Pilipino”. Ang kauna-unahang PAMB Summit ay isinagawa noong 2012, at ang kakatapos lang na gawain ay ang unahang summit na isinagawa mula noong nagkaroon ng pandemya.