Calamba City, Laguna - Ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) CALABARZON, katuwang ang iba pang National Government Agency (NGA) ay patuloy ang mga inisyatibo para pangalagaan ang ating kalikasan.

Ang iba’t ibang proyekto ng NGAs, tulad ng road widening at pagtatayo ng mga imprastraktura na nangangailangang magputol ng puno ay kailangan ng kaukulang permit mula sa DENR. Ang Tree Cutting Permit (TCP) at Earth Balling Permit ay ipinagkakaloob sa NGA sa loob ng tatlo (3) araw matapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento, alinsunod sa DENR Administrative Order (DAO) No. 2018-16 at DAO 2020-06.

Lahat ng mga pinutol na puno para sa mga proyekto ng gobyerno ay papalitan ng tinatawag na “replacement seedling”. Alinsunod sa DENR Memorandum Order (DMO) 2012-01, bawat isang naturally grown tree na puputulin ay may kapalit na 100 seedling ng indigenous species, at 50 seedling naman kapalit ng mga planted trees. Ang mga seedling na ito ay ginagamit bilang suporta sa National Greening Program (NGP) at sa platapormang Tayo Ang Kalikasan. Ginagamit din ang mga seedling na ito para sa reforestation efforts ng ahensya, at sa iba pang tree planting at tree growing activities.

Mga replacement seedling

Mga replacement seedling

 

Sa taong 2021, sa tulong ng mga replacement seedlings mula sa iba’t ibang proyekto ng NGAs, ay nakapag tanim na ang ahensya ng 40,735 seedling ng iba’t ibang uri ng puno sa 327.91ektarya sa iba't ibang NGP site sa rehiyon.

Kaugnay ng mga inisyatibo na ito ay nagsagawa ng sabay sabay na paglungsad ng isang “Community PlanTREEs” sa buong Rehiyon noong Hunyo 10 para sa ika-34 na Anibersaryo ng DENR. Ang inisyatibo na ito ay naglalayon na mamigay ng libreng seedlings/saplings, native fruit bearing trees, at vegetable seeds sa publiko.

Community PlanTree ng DENR CALABARZON

Community PlanTree ng DENR CALABARZON

Ilulunsad muli ang Community PlanTREES sa Hunyo 25 kaugnay naman ng selebrasyon ng Arbor Day. Magpapatuloy ang inisyatibo na ito tuwing huling Biyernes ng mga susunod pang buwan. Maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit ng DENR Office sa inyong probinsya para makilahok sa inisyatibong ito.

Hinihikayat ng DENR CALABARZON ang publiko na makiisa sa laban para sa ating kapaligiran. Para sa mga katanungan tungkol sa requirements ng tree cutting application, maaari kayong dumulog sa pinakamalapit na DENR Field Office sa inyong lugar. Para sa may mga sumbong ukol sa ilegal na gawain na may kaugnayan sa kalikasan ay maaaring tumawag o magbigay ng mensahe sa 8888 hotline numero 09561825774/ 09198744369 at Trunkline No. (049) 540-DENR (3367) / (049) 554-9840 - 48 local - 121. Ang mga litrato, bidyo, at iba pang impormasyon ay maaari ring ipadala sa opisyal na Facebook page ng DENR CALABARZON:  https://www.facebook.com/DENR4AOfficial/.  ###