Ang DENR CENRO Calaca ay nagsasagawa ng 5-minute stretching/ exercise kada dalawang oras na trabaho upang mapanatiling malusog ang katawan at mentalidad ng mga empleyado. Ang stretching ay makatutulong upang maparami ang suplay ng dugo at mga sustansya na dumadaloy sa utak at mga kalamnan. Ito rin ay nakababawas sa nararamdamang pagod at stress ng mga empleyado at nagreresulta sa pagkakaroon ng mas masigla at produktibong pagtatrabaho.