Binisita ng grupong kinabibilangan ng mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) Central Office at Regional Office (CALABARZON), at Provincial Environment and Natural Resources Office (PENRO) ang Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) Tayabas City upang isagawa ang validation ng Client Satisfaction Survey (CSS) para sa taong 2022.

Kaugnay ito ng nationwide field validation sa lahat ng mga opisinang pang-rehiyon, probinsiya at komunidad na naglalayong masuri ang kalidad ng serbisyong ibinibigay ng DENR sa publiko. Kinakailangan ito bilang batayan ng Performance Based Bonus (AO-25), pagsunod sa Anti-Red Tape Act (ARTA), Streamlining and Process of DENR’s Critical Services (SPICS), Environmental Awards for Governance and Leadership Excellence (EAGLE), at Quality Management System (QMS). 

Ang CSS ay isang kasangkapan upang malaman at mapag-aralan ang satisfaction level ng mga mamamayan at kliyenteng sineserbisyuhan ng pampublikong pamahalaan, upang masiguradong nakakamit ang antas na itinakda para sa isang opisina. Ang mga kliyente ay karaniwang binibigyan at pinasasagot sa feedback forms sa pagpasok pa lamang sa isang tanggapan.

Bukod sa pagsuri ng feedback forms na pinunan ng mga kliyente ng CENRO Tayabas, kinapanayam rin ng grupo ang ilang kliyenteng bumisita rito. Kabilang rin dito ang panayam sa mga CSS Focal Person, Public Assistance Complaint Desk (PACD) Officer, at iba pang kawani ng opisina.