San Pablo City, Laguna – Pinangunahan ng Regulation and Permitting Section (RPS) ng PENRO Laguna ang pagsasagawa ng isang patent drive sa Brgy. San Mateo, San Pablo City, Laguna noong 27 Hulyo 2022 upang paigtingin at maibaba sa laylayan ang mga tama at wastong impormasyon patungkol sa pagpapatitulo ng mga lupang residensyal at agrikultural o ang tinatawag na Residential at Agricultural Free Patent. Gayundin ay ibinahagi sa nasabing patent drive ang ilan pang mahahalagang programa ng departamento hinggil sa pagmamay-ari ng lupa kabilang ang Public Lot Survey at maging ang Rapid Land Tenure Appraisal (RLTA). Kabilang sa mahahalagang tinalakay sa nasabing patent drive ang mga dokumentong kinakailangan at higit ang proseso ng pagpapatitulo.