Noong ika-11 ng Mayo, sa pangunguna ni CENRO NGP Coordinator Elisa Apolinario De Vera, ang Conservation and Development Section ay nagsagawa ng isang Information, Education, and Communication (IEC) Campaign patungkol sa mga layunin at mga aktibidad na nakapaloob sa programang Enhanced National Greening Program (NGP).

Tinalakay ni Forest Technician I Wilson Zarsadias ang FMB Technical Bulletin No. 30 na isang stratehiya ng NGP ngayong taon na kung saan ang mga pamilya na aktual na nagtatanim sa mga naturang lupang gobyerno ay hinihikayat na maging bahagi ng nasabing programa. Nagkaroon din ng paglalahad ng mapa ng magiging plantasyon ngayong taon sa Barangay Cueva at ang pagsagawa ng survey at beripikasyon sa Mayo 24-29, 2021.

Tinalakay din ni Technical Staff Ronald Aguilar ang programang Seed Source Area (SSA) na kung saan inilahad niya ang mga kahalagahan ng nasabing programa. Ipinakita rin ang mga mother trees na kinabibilangan ng mga puno sa grupo ng Dipterocarps na maaring pagkunan ng kalidad na mga buto at pananim para sa mga susunod na gawaing reforestation.

Nagtapos ang nasabing IEC sa palitan ng kaalaman, pagbibigay ng inspirasyon at paghikayat na maging ka-isa sa patuloy na pagprotekta at pagpapayabong ng mga natitira nating mga kagubatan.