Nagsagawa ng taunang pagpupulong ang Enhanced National Greening Porgram (E-NGP) ng PENRO RIZAL sa pamamagitang ng isang “Kamustahan” noong February 16, 2021 na dinaluhan ng mga People’s Organizations (PO) ng probinsiya ng Rizal.

Layunin ng kamustahan ang maipresenta ang programang Enhancement Planting sa loob ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape (UMRBPL) para sa kasalukuyang taon. Tinatayang 1,989 ektara na sakop ng plantasyong NGP sa pinangangalagaang pook taong 2013-2015 ang inasahang matataniman. Samantalang aabot sa 1,108,360 na punla ng Indigenous Species, Fruit Trees at Bamboo Species ang kianakailangang maitanim.

Tinalakay din ang implementasyon ng “FAMILY APPROACH” sa pagsasagawa ng greening program. Na kung saan ito ay pangangasiwaan ng bawat PO sa pamamagitan ng isang kasunduan sa mga piling pamilya. Nais ng pamamaraang ito ang makatulong at makapagbigay hanap buhay sa isang pamilya kasabay ang layuning maibalik ang kagubatan sa nasabing pook.

Muli, magsasagawa ang PENRO ng patuloy na Information, Education, and Communication Campaign at karagdagang Enforcement Activities sa ilalim ng Build Back Better (BBB) Task Force (EO 120).