Nagkaroon ng pananaliksik ang Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman ng Probinsya ng Rizal kasama ang mga kawani ng Conservation Development Division (CDD) sa isa sa mga kweba ng Bundok Hapunang Banoy na nakapaloob sa Pinangangalagaang Pook ng Pamitinan Protected Landscape (PPL) sa Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal. Sa pangunguna ng Regional Cave Assessment Team (RCAT), isinagawa ng grupo ang paunang inspeksyon upang matantiya ng maigi ang mga wastong lokasyon na pwedeng pag tayuan ng mga istasyon. Sa pamamagitan ng isinagawang inspeksyon, nakapagtayo ng istasyon na may sampung metrong pagitan bawat isa.

 Itinuloy ng grupo ang kanilang pananaliksik sa pamamagitan ng pagtatasa ng mga makikitang buhay-ilang at halaman sa kweba. Bukod rin sa pagkuha ng kabuuang sukat nito, sinuri rin ng grupo kung anong mga klase ng bato, pormasyon, at iba pang matatagpuan sa loob ng nasabing kuweba. Isinama rin sa pagtatala ang mga obserbasyon ng bawat miyembro sa loob ng kweba.

Inilista ng grupo ang iba’t ibang datos katulad ng pinakamataas at pinakamakitid na parte ng ceiling ng kuweba. Base din sa nakalap nilang impormasyon, matatagpuan malapit sa bukana ng kweba ang palatandaan na maaring nagsilbi itong pansamantalang silungan.

Habang ginalugad ng grupo ang loob ng kuweba, bumungad sa kanila ang mga pira-piraso at putol-putol na stalactite pati na rin ang ginawang hagdan. Ito ay nagsisilbing senyales na may nakapasok na dito at ilegal na isinagawa ang mga nasabing aktibidad. 

Natuklasan din ang presensya ng vertical drop sa pinakadulong parte ng kuweba. Upang suriin ang nasabing vertical drop, sinubukang bumaba ng isa sa mga mananaliksik ngunit hindi sapat ang dalang lubid para ito ay masuri lalo na’t ito ay tinatantiya na may lalim na higit pa sa 50 metro.

Sa huling araw, ang grupo ay bumuo ng mapa at inayos ang mga detalye na nakalap mula sa kuweba. Dahil sa nipis ng hangin sa ilang bahagi ng kuweba, matarik na daan, at hindi matatag na parte ng mga sahig at pader, napag desisyunan ng grupo na irekomenda sa mga miyembro ng Protected Area Management Board (PAMB) ng PPL na i-uri ito bilang Class 1 base sa ipinapatupad na pag-uuri ng mga kuweba ng Biodiversity Management Bureau.