Kaugnay sa pagdiriwang ng International Youth Day noong nakaraang ika-12 ng Agosto 2023 na may temang “Green Skills for Youth: Towards a Sustainable World”, ang tanggapan ng CENRO Lipa ay nakiisa sa pamamagitan ng pagtanggap at pagkakaroon ng tinatawag na Youth Ambassador. Ang naturang aktibidad na ito ay pinangunahan ng City Community Affairs Office ng Lungsod ng Lipa na naglalayon na mas paigtingin ang kamalayan ng mga kabataan sa pamamagitan ng iba’t ibang aktibidad na makakatulong sa kanilang personal na pag-unlad, gayundin, para sa makabuluhang pamayanan.

Nagkaroon ng limang-araw na pamamalagi sa CENRO Lipa ang Youth Ambassador  na si Rafael James Garcia mula sa San Celestino Integrated National High School simula noong Agosto 14 hanggang Agosto 18, 2023. Sa loob ng mga araw na ito, nagkaroon ng iba’t ibang klaseng gawain ang Youth Ambassador alinsunod sa mga programa ng Tanggapan. Kabilang na rito ang pagsama sa monitoring activities ng Enforcement and Monitoring Section, imbestigasyon ng mga parsela  ng lupa na isinasagawa ng Regulation and Permitting Section at pagbisita sa nursery na pinaglalagakan ng iba’t-ibang klase ng mga pananim ng Conservation and Development Section.

Ginawaran ng sertipiko ng pagpapahalaga si Garcia bilang pagkilala sa kanyang aktibong pakikilahok sa mga gawain ng tanggapan sa loob ng ilang araw.###