Kaugnay sa taunang pagpapatupad ng PAMB Reso. No. 49, S. 2018: "Resolution Adopting the Proposed Closed Season for Tawilis on/for the Period of Two (2) Months during March and April in the Entire Lake" at PAMB Reso. No. 63, S. 2019: "A Resolution Approving the Expansion of Reso. No. 49, S. 2018 for the Conservation and Sustainable Management of "Sardinella tawilis" in Taal Lake", Ang Closed Season ay muling ipapatupad sa ika-1 ng Marso hanggang ika-30 ng Abril.

Ipinapaalam sa publiko na pansamantalang ipinagbabawal ang panghuhuli, pagbibiyahe, pagbebenta, at pagbili ng Tawilis sa panahong umiiral ang Closed Season. Ang sinumang lalabag dito ay maaring mapaparusahan alinsunod sa Seksyon 100 at 126 ng Batas Republika Blg. 8550 o Batas Pampangisdaan ng 1998 na inamyendahan ng Batas Republka Blg. 10654 at Seksyon 20 (b) at (d) ng Batas Republika Blg. 7586 o NIPAS Act na inamyendahan muli ng Batas Republika Blg. 11038. Hinihikayat din ang lahat na maging mapagmatyag at agad ipagbigay alam sa mga kinauukulan ang anumang nasaksihang paglabag dito. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa para sa pagkokonserba, pagpapayabong, at pagpaparami ng populasyon ng tawilis sa lawa ng Taal.

 Kaugnay dito, ang PAMO-TVPL ay magkakaroon ng motorcade sa Pebrero 28, 2023 (Martes) na madadaanan ang lahat ng bayan sa palibot ng TVPL na naglalayon na lubusang maipabatid sa mga residente ang batas na ito.