ANUNSIYO PUBLIKO: Ang DENR CALABARZON ay humihingi ng tulong para mahanap ang nawawalang Automated Weather Station (AWS) na naitayo noong Hunyo 17, 2019 sa Sitio Wawa, Brgy. San Rafael, Rodriguez, Rizal.

Ang AWS ay ginagamit para makuha ang pangunahing data ng atmospera sa Marikina River Basin sa Rizal. Ang nabanggit na aparato pati na rin ang bakod ay naitangay ng baha dahil sa Bagyong Ulysses na nanalanta sa rehiyon noong Nobyembre 12, 2020.

Anumang impormasyon ukol dito ay maaari ninyong ipagbigay-alam sa sumusunod na opisina: Protected Area Management Office, PENRO Rizal, o DENR CALABARZON. Maaari rin kayon makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming social media accounts: DENR CALABARZON Facebook Page @DENR4AOfficial, at sa aming hotline numbers: 0956-182-5774 at 0919-874-4369.

Ang nasabing bakod na naitangay ng baha dahil sa Bagyong Ulysses na nanalanta sa rehiyon noong Nobyembre 12, 2020.

Ang nasabing bakod na naitangay ng baha dahil sa Bagyong Ulysses na nanalanta sa rehiyon noong Nobyembre 12, 2020.

 

Mga instrumento na nakakabit sa Automated Weather Station.

Mga instrumento na nakakabit sa Automated Weather Station.