Nagkaroon ng ika-limang Espesyal na pagpupulong ang mga kinatawan ng Protected Area Management Board (PAMB) ng Kaliwa River Forest Reserve (KRFR) kung saan walong (8) proponent ang naglahad ng kani-kanilang Development at Work Financial Plan. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan ng Protected Area Superintendent (PASu) ng KRFR na si For. Felomen N. Antonio. Dumalo rin dito ang Regional Chief ng Conservation Development Division kung saan siya ay nagbigay ng maikling mensahe at mga payo para magkaroon ng maayos na pagdedesisyon. Tinilakay din ni Ginoong Joseph Calinog, Assistant Protected Area Superintendent (APASu) ng KRFR, ang kahalagahan ng Management Effectiveness Transaction Tool (METT) at bakit ito kinakailangan.

Sa kabilang banda, ang mga miyembro ang bumubuo ng PAMB ay nagtipon-tipon upang masusing pag-usapan ang mga inilatag na plano ng mga nagmamay-ari ng iba’t ibang Camp site at Telecommunications. Ito ay upang makabuo sila ng desisyon na naaangkop hindi lamang sa ikakayabong ng kalikasan pero para na rin sa pangkabuhayan ng mga taong nakatira dito.

Tiniyak ng mga nasabing miyembro na patuloy nilang sisiguruhin na lahat ng mga proyektong gagawin sa kani-kanilang barangay ay tutugon sa mga palatuntunin alinsunod sa Republic Act 11038 o mas kilala bilang Expanded National Integrated Protected Areas System Act (E-NIPAS).

Ang mga ganitong aktibidad ay tumutulong upang maprotektahan ang mga Pinangangalagaang Pook dahil masisiyasat nito kung makakapinsala ba sa kalikasan ang mga proyektong gagawin.