Ang CENRO Sta. Cruz ay nakiisa at nakibahagi sa pagdiriwang ng ASEAN Month alinsunod sa Proklamasyon Bilang 282 na napirmahan noong Hulyo 31, 2018 na nagdedeklara na ang buwan ng Agosto bilang selebrasyon ng Buwan ng ASEAN. 

Bilang pagpapakita ng pakikiisa sa selebrasyon, ang mga kawani ng CENRO Sta. Cruz ay nagsuot ng mga iba’t ibang pambansang kasuotan o damit ng mga bansang miyembro ng ASEAN bawat Lunes sa buong buwan ng Agosto.

Nagsagawa rin ng isang exhibit ang tanggapan ng CENRO Sta. Cruz kung saan ipinamalas at itinampok ang mga pangunahing impormasyong makikita sa bawat bansang kasapi sa ASEAN tulad ng kanilang pambansang kasuotan, wika at iba’t ibang tradisyon.

Itinatag ang ASEAN noong ika-8 ng Agosto 1967 na may layunin patungkol sa pagtutulungan sa pang-ekonomiya, panlipunan, kultura, teknikal, pang-edukasyon at iba pang larangan, at maitaguyod ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon sa pamamagitan ng patuloy na paggalang sa katarungan at tuntunin ng batas at pagsunod sa mga prinsipyo ng United Nations Charter.