Los Baños, Laguna – Isang Philippine Scops Owl (Otus megalotis) ang boluntaryong isinurender ng isang residente ng Brgy. Mayondon, Los Baños sa tanggapan ng kanilang barangay noong 4 Mayo 2022. Agad naman ipinagbigay-alam ng Barangay Mayondon sa PENRO Laguna ang nasabing kuwago. Ito ay may maayos na kundisyon at may bigat na humigit-kumulang na 100 gramo. Sa kaparehas na araw ay dinala ng personnel mula sa Monitoring and Enforcement Section ang nasabing kuwago sa DENR CALABARZON Regional Wildlife Rescue Center, Brgy. Lamot II, Calauan, Laguna.

Patuloy  ang panawagan ng PENRO Laguna sa publiko na magreport kung meron mang sightings ng mga wildlife o buhay ilang sa inyong lugar o may-alam na ilegal na nag-aalaga o nagbebenta nito. Maaari po kayong tumawag sa numerong 049 536 5889, o mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o magbigay ng mensahe sa official Facebook page ng DENR CALABARZON . Magtulungan po tayong pangalagaan ang ating mga buhay-ilang!

 Photo Credits: FR Michael C. Alcasid