Sa pamamagitan ng Tayo Ang Kalikasan (TAK), ang mga pribadong sektor, mga lokal na pamahalaan, at iba pang mga stakeholders ay hinihikayat na ipagpatuloy ang mga simulain na magpapanatili ng pamamahala at pagprotekta sa mga kasalukuyang plantasyon ng DENR.

Ika-18 ng Mayo taong kasalukuyan ng nilagdaan ang isang kasunduan sa pagitan ng DENR at Bermaz Auto Philippines Inc. (Mazda Philippines) na naglalayong makapag-adopt ng isang (1) hektaryang plantasyon mula sa CY 2018 NGP 68 ha. Coffee and Indigenous Tree Plantation na matatagpuan sa Brgy. Magsaysay, Siniloan, Laguna.

Ang Bermaz Auto Philippines Inc. ay isang grupo ng mga kumpanya na distributor ng mga sasakyan kung saan pinapanatili nito ang mga kasanayan na may pagpapahalaga sa katapatan, pangako, integridad, katapatang-loob at pang sangkatauhan sa lahat ng mga gawain nito; mga responsibilidad sa negosyo, kapaligiran, at lipunan.

Sa pamamagitan ng isang Audio Visual at PowerPoint Presentation, ibinahagi ni President and CEO Steven Tan ang iba’t ibang inisyatiba ng Bermaz Auto Philippines Inc. tulad ng paggamit ng mga solar panel, pagtatayo ng Rainwater Catcher, at pakikipag-ugnayan sa Pilipinas Shell para sa Carbon Offset nito.

Ang DENR ay patuloy na makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa Bermaz Auto Philippines Inc., upang makapagbigay ng teknikal na suporta sa lahat ng aktibidad na may kinalaman sa pagtatatag ng plantasyon at iba pang kaugnay nito nang sa gayon ay mapagtagumpayan ang ganitong simulain.

Ani RED Nilo Tamoria, “ang paglagda na ito ay pang sampu sa rehiyon na kung saan may humigit kumulang 2,600 ha. na ang na-adopt ng iba’t ibang stakeholders at naging katuwang ng DENR sa ilalim ng Tayo Ang Kalikasan. Nangangahulugan din ito na ang panawagan natin sa patuloy na pagprotekta at pangangalaga ng ating kapaligiran at likas na yaman ay pinapakinggan na”.

Ayon kay CENRO Venerando Garcia, “ang inisyatiba ng Bermaz Auto Philippines Inc. ay nagpapakita na ang pamamahala sa kapaligiran ay nakapaloob na sa pamamahala ng karamihan sa mga negosyo at mga kumpanya. At ngayon ay pinataas ng Bermaz Auto Philippines Inc. ang antas ng Corporate Social Responsibility (CSR) sa pamamagitan ng pag-adopt ng isang hektarya na graduated NGP site upang patuloy na mapangalagaan ang ating kapaligiran at likas na yaman”

Sinambit din ni CENRO Garcia ang isang kilalang panipi mula kay Kofi Annan “Let us be good stewards of the Earth we inherited. All of us have to share the Earth’s fragile ecosystems and precious resources, and each of us has a role to play in preserving them”.

Sa huli, inanyayahan ni RED Tamoria ang iba't ibang mga stakeholders na makiisa sa aktibidad at layunin ng DENR. Gaya nga ng isang kasabihan “The best time to plant trees was 20 years ago, and the second best time is now”.

Ang nasabing paglagda ay pinasinayahan nina Regional Executive Director Nilo B. Tamoria, PENRO Eriberto B. Saños, CENRO Venerando U. Garcia, President and CEO of Bermaz Auto Philippines Inc. Steven Tan, Finance and Admin Operation General Manager Ronnette Tanjuatco, at Sales and Marketing Manager Saul Babas.###