Ang San Pablo City ay may tinatayang 924.37 hektarya na forestland kung saan napapaloob rin ang humigit kumulang na 369 hektaryang protected area ng Mts. Banahaw-San Cristobal Protected Area Landscape (MBSCPL). Ang forestland area na ito ay isasailalim sa pagpaplano upang malaman ang tamang pamamahala at paggamit ng kagubatan at mga likas-yaman dito sa sustenableng paraan.

Ang forestland ng San Pablo City ay makikita sa mga Barangay ng Atisan, San Isidro, Bautista, Sta. Elena, San Jose, San Cristobal at San Diego.

Kaugnay ng paghahanda sa pagbuo ng Forest Land Use Plan (FLUP) ng San Pablo City ay nagsagawa ang Conservation and Development Section (CDS) ng PENRO Laguna ng Focus Group Discussions and Community Profiling sa mga Barangay ng Atisan at San Isidro noong Agosto 25, 2021 upang malaman ang estado ng kagubatan na nasasakupan ng bawat barangay.

Isasagawa rin ang mga aktibidad na ito sa limang natitirang barangay sa mga susunod na araw.

Ang FGD at Community Profiling ay isinagawa ng may ibayong pag-iingat at pagtalima sa mga patakaran at protocol sang-ayon sa Inter-Agency Task Force (IATF) ng COVID-19.