Naiturn-over sa PENRO Laguna ang isang Peregrine Falcon (Falco peregrinus ernesti) mula kay Asuncion Deano Reymar ng Blk. 39 Lot 38 St. Joseph 7 Village, Marinig, Cabuyao City, Laguna kahapon, 27 Hulyo 2021. Ayon kay G. Reymar, ito ay inihabilin lamang sa kanya ng kanyang kaibigan at minabuting ipagbigay-alam sa DENR sa pamamagitan ng Regional DENR Action Center IV-A.

Batay sa inisyal na pagsusuri sa nasabing falcon, ito ay nasa mabuting kundisyon at dadalhin sa Regional Wildlife Rescue Center ng DENR CALABARZON sa Lamot II, Calauan, Laguna upang mas lalong mapangalagaan.

Muli, hinihikiyat po ng PENRO LAGUNA ang publiko na wag mag-atubiling ipagbigay-alam o ireport sa aming tanggapan kung kayo man ay may makitang buhay-ilang (hayop o halaman) maging ang mga taong ilegal na nag-aalaga nito. Maaari kayong tumawag sa aming tanggapan sa numerong 049 536 5889 o mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o personal na magtungo sa aming opisina sa National Highway, Brgy. Lalakay, Los Banos, Laguna.