Nagkaroon ng MOPA Signing para sa pagsasagawa ng Rapid Land Tenure Appraisal (RLTA) Program and Titling Program sa Munisipyo ng Malvar Batangas sa pagitan ni RED Nilo Tamoria bilang kinatawan ng DENR CALABARZON at ni MENRO Editha Eusebio bilang kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Malvar, Batangas sa tanggapan ng DENR CENRO Lipa, Brgy. Marawoy, Lipa City, Batangas.

Ang programa ng RLTA ay naglalayon na mapabilis at maisaayos ang pagpapatitulo ng mga lupa sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapatibay ng relasyon at pakikipagtulungan ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o DENR sa lokal na pamahalaan ng bawat bayan.

Pinagbibigay alam na lahat ng alituntunin hinggil sa pagiingat at pagpapanatili ng kaligtasan laban sa banta ng COVID19 ay maayos na nasunod sa pagsasagawa ng nasabing gawain.