Pagkaraan ng paglagda ng kasunduan sa pagbalangkas ng Forest Land Use Plan ng Bayan ng Pangil noong ika-14 ng Hulyo, ang Conservation and Development Section (CDS) sa pangunguna ni Forester Elisa Apolinario de Vera, ay nagsagawa ng Information, Education, and Communication (IEC) Campaign, Focused Group Discussion (FGD) at Water Sampling sa mga natukoy na sampling point sa nasabing bayan. 

Tinalakay ni Forester Danica Sheryl Dorado ang kabuuang idea ng Forest Land Use Plan. Ipinaliwanag din niya ang kahalagan ng tamang pagpaplano at tamang paggamit ng lupa sa itaas (Ridge) ng sa gayon ay magdulot ng magandang epekto sa ibaba (Reef).

Nagkaroon din ng pagtukoy at malayang talakayan ng mga bagay o aktibidad para sa pagsasagawa ng SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Analysis. Makakatulong ito sa paggawa ng plano na kung saan maaring mapaunlad at mabigyan ng solusyon ang mga natukoy sa nasabing pagsusuri.

Dagdag pa rito, tinalakay ni Forester John Carlo Carandang ang mga kinakailangan na dokumento para sa pagproseso ng mga permiso at rehistro mula ng DENR. Nilalayon nito na mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at DENR upang maging katuwang sa patuloy na pagprotekta at pagpapayabong ng mga natitirang kagubatan at likas na yaman sa Bayan ng Pangil, Laguna.

Dinaluhan ang mga nasabing aktibidad ng Sangguniang Barangay ng Galalan, Pangil at mga kawani ng CENRO Sta. Cruz. 

At noong ika- 21 ng Hulyo, nagsagawa ng pagkuha ng sample ng tubig sa Ilog ng Pangil upang masuri ang kalidad at malaman ang bilang ng coliform nito.

Isinagawa ang mga nasabing aktibidad ng may

ibayong pag-iingat alinsunod sa itinakda ng IATF.