Isang Consultation Meeting at Planning Workshop para sa Drafting at Preparation ng Forest Land Use Plan (FLUP) para sa Lungsod ng Lipa ang isinagawa ng DENR CENRO Lipa sa pangunguna ng Conservation and Development Section (CDS) noong ika-9 at 10 ng Hunyo sa Audio Visual Room ng City Hall ng Lipa.

Ang nasabing programa ay naglalayong magbigay ng tulong teknikal sa lungsod sa pagbubuuo ng kanilang FLUP sa Forest and Forest Land (FFL) ng Mt. Malarayat Forest Reserve. Ito ay nilahukan ng DENR PENRO Batangas at iba’t-ibang opisyales sa tanggapan ng lungsod ng Lipa at barangay sa pangunguna ni Mayor Eric Africa. Dumalo din ang iba’t-ibang organisasyon/ahensya tulad ng Mount Malarayat Environment Protection Council, Inc., Pusod, Inc., at National Power Corporation gayundin ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa.

Ang mga napagusapan at napagkasunduan sa Consultation Meeting at Planning Workshop ay gagamitin sa pagbubuo at pagpapatibay ng FLUP sa nasabing lungsod. Kaugnay dito ay magsasagawa ng iba’t-iba pang aktibidad ang tanggapan ng DENR CENRO Lipa katulong ang mga opisyales ng Lungsod ng Lipa at lahat ng kinatawan at miyembro ng Technical Working Group ng FLUP.

Pinagbibigay-alam na lahat  ng alituntunin hinggil sa pag-iingat at pagpapanatili ng kaligtasan laban sa banta ng  COVID-19 ay maayos na nasunod sa pagsasagawa ng nasabing gawain.