Isa sa mga regular na aktibidad ng DENR partikular ng PENRO Laguna ay ang magsagawa ng monthly foot patrolling activities sa ilalim ng Lawin Forest and Biodiversity Protection System.

Ang Lawin ay ang nasyonal na istratehiya ng DENR para sa pangangalaga ng mga kagubatan at samu't saring buhay. Parte ng sistema ng Lawin ang paggamit ng makabagong teknolohiya (cyber tracker) na siyang nagrerecord ng iba't-ibang kondisyon ng mga kabundukan, banta sa gubat at samu't saring buhay at mga tugon upang labanan ang mga banta tulad ng pagkakaingin, ilegal na pagpuputol ng mga puno at kung ano-ano pa.

Ang pagsasagawa nito ay pinangungunahan ng mga Forest Rangers ng PENRO Laguna. Kamakailan, Mayo 19-20, 2021 ay nakapagsagawa ang ilang Forest Rangers ng foot patrolling acitivities sa kabundukan ng Mts. Banahaw-San Cristobal Protected Landscape (MBSCPL) sa mga lugar na nasasakupan ng Brgy. Abo-Bukal, Nagcarlan, Laguna at Brgy. Tayak, Rizal, Laguna.