TINGNAN: Mga pinutol na punong Mahogany at sako-sakung uling ang natagpuan sa  Sityo Agoho, Brgy. Sampaloc sa Tanay noong May 1, 2021.

Kinahapunan, isang impormayon ang na-iparating sa Maya Forest Product Montioring Station ng PENRO sa Brgy. Sampaloc patungkol sa pagpuputol ng mga puno at pag-uuling (Charcoal Making) sa isang lupain sa Sityo Agoho.

Kasama ang kinatawan ng Barangay Sampaloc, napag-alamang walang kaukulang permit ang nasabing gawain na isang paglabag sa Presidential Decree 705 (The Forestry Reform Code of The Philippines).

Siyamnapung (90) sako ng uling at labing pitong (17) piraso ng tabla ng kahoy ang ngayo’y nasa pangangalaga ng nasabing monitoring station.

Mangyaring ipagbigay alam sa aming opisina ang mga ganitong illegal na gawain para sa agarang aksyon.