Sa pangunguna ng NGP Provincial Coordinator For. Nestor Arriola Jr.  ay naisagawa ang pagpupulong sa Brgy. Puray, Rodriguez, Rizal. Ang pagpupulong ay naglalayong maipabatid sa mga Peoples Organization ang target ng KRA6 Build Back Better para sa taong 2021. Mula sa naunang 1,989 has. na enhancement plantation target ay ibinaba ito sa 801 has. bamboo plantation (kasama ang unang ibinaba ng FMB). Sampu (10) sa labindalawang Peoples Organization ang dumalo, nagprisenta at nagkaroon ng kasunduan para sa mga kaukulang requirements upang masimulan ang pagbibigay ng kasunduan o Letter of Agreement para sa proyekto.

Isa sa kinakailangang requirements upang masimulan ang pagbibigay ng kontrata ay ang pagbuo/paggawa ng Resolution ng bawat PO kung saan nakalathala ang mga pangalan ng pamilya na magiging bahagi ng proyekto. Ang nasabing Resolution ay kailangang notaryado.  Ilang katanungan ang naitaas, at isa dito ay kung ang lugar na pagtataniman ay hindi kabilang sa myembro ng PO ano ang kailangang gawin. Ani For. Arriola Jr. "Kung hindi member ang nasa area, maaari itong kausapin para magkaroon ng arrangement at maaari rin itong pagtrabahuhin." Kaya't ang mungkahi ni Forest Ranger Canales na maging katuwang ang mga miyembro o bawat PO sa pagkaconduct ng delineation o pagtukoy sa lugar na pagtataniman.  Nagtapos ang programa sa mensahe ng pagsuporta ng Brgy. Captain sa nasabing proyekto.