Noong nakaraang 24 Pebrero 2021, nagkaroon ng isang pagpupulong sina PENRO Ronilo L. Salac, CENRO Victor H. Mercado, EMS Chief Marilyn D. Aguilon, Gen. Alex Rilliera at Major Jeff Caro patungkol sa pagpapalakas at pagpapatibay ng samahan nito upang maging katuwang sa pagprotekta ng ating mga kapaligiran at likas yaman gayundin sa pagpapatupad ng mga batas at polisiya ng DENR.

Nilalayon din ng nasabing pagpupulong na magkaroon ng ugnayan sa mga aktibidad tulad ng tree planting at Clean-Up Drive na magpapaunlad at magpapayabong sa mga natitirang kapaligiran at likas-yaman sa lalawigan ng Laguna.