TINGNAN: Unang pagpupulong ng Protected Area Management Board ng Mulanay Watershed Forest Reserve ngayong araw 18 Pebrero 2021 sa ABC Hall ng San Franciso, Quezon.

Ang naging tagapangulo ng pulong ay si PEMS Levy Alvasan sa mungkahi ni Gng. Teresita Laguerta na sinangayunan naman ng kapulongan.

Tinalakay ang mga sumusunod na agenda:

1. Work and Financial Plan for CY 2021 under Protected Area Development and Management;

2. Results of the 1st Quarter Biodiveristy Monitoring System (BMS) within MWFR;

3. Issues/Concerns tackled during PASu and APASu meeting;

4. Other matters: PAMB Membership and signatories of PAMB minutes

Nakapagpasa ang Board ng isang resolusyon ukol sa paglilimita ng lalagda sa PAMB minutes ng MWFR.