Mulanay, Quezon - Isinagawa ang unang pagpupulong ng Protected Area Management Board (PAMB) ng Buenavista Protected Landscape (BPL) ngayong 17 Pebrero 2021 sa Municipal Nursery ng Mulanay, Quezon.

Nagsimula ang pulong sa pamamagitan ng isang panalangin at sinundan ng pag-awit ng Pambansang Awit ng Pilipinas. Bago talakayin ang mga agenda ay nagkaroon muna ng pagpapakilala sa mga dumalong miyembro ng PAMB. Ipinakilala rin sa PAMB ang bagong CENR Officer ng CENRO Catanauan, Quezon na si CENRO Lupo T. Telan.

Tinalakay ang mga sumusunod na agenda:

1. Work and Financial Plan for CY 2021 of BPL;

2. Anayses and documentation on the conducted Biodiversity Monitoring System (BMS) for the 1st Quarter CY 2021;

3. Update on the payment of SMART Communications Inc.;

4. Work and Financial Plan (Integrated Protected Area Fund) for CY 2021;

5. Issues and concerns tackled during PASu/APASu meeting last January 21, 2021.