Ang paglagda ng Memorandum of Agreement (MOA) sa pagitan ng Panlalawigang Pamahalaan ng Laguna at DENR para sa pook lagakan (impounding area) ng CENRO Sta. Cruz. Pinangunahan nina Governor Ramil Hernandez, Regional Executive Director Nonito M. Tamayo, PGENRO Marlon Tobias, ARD for Technical Services Alfredo Palencia, ARD for Management Services Nelson Gorospe, PENRO Ronilo Salac at CENRO Victor Mercado ang paglagda ng nasabing kasunduan. Ito ay naglalaman ng pagpayag na gamitin ang isang lupain na may sukat na 2,000 sq.m upang gawing pook lagakan ng mga kumpiskadong produkto, kagamitan, makinarya, at sasakyan ng CENRO Sta. Cruz.

Ikalawa, sa pamamagitan ng isang Audio Visual Presentation (AVP), nailahad ang mga pinaplanong aktibidad ni CENRO Victor Mercado sa patuloy na pangloob at panglabas na pagpapalakas ng CENRO Sta. Cruz. Magkakaroon ng mga serye ng talakayan patungkol sa mga ipinapatupad na batas, polisiya at serbisyo ng DENR na nakahanay sa TOP Priority Programs ni Secretary Roy A. Cimatu.

Mayroon ding handbook na naglalaman ng iba’t ibang checklist para sa pagkuha ng mga kaukulang permits at registrations mula sa DENR. Ito ay magsisilbing gabay hindi lamang sa mga kawani ng CENRO Sta. Cruz, gayun din sa mga lokal na pamahalaan. Magsasagawa din ang CENRO Sta. Cruz ng compilation ng mga FMB Technical Bulletins, DENR Administrative Orders at iba pang polisiya upang maging gabay din sa pagpapatupad ng mga proyekto at serbisyo publiko ng DENR.

Dagdag pa rito, ay magkakaroon ng mga review sessions para sa Civil Service Commision Exam upang matulungan ang mga kawani nito na maging sariwa muli ang kanilang kaalaman at mapaghusay ang nakatakdang pagsususlit. Patuloy din ang pagpaparangal sa mga kawani nito na magpapakita ng dedikasyon at pagsisikap sa pagkamit ng mga itinakdang tungkulin.

Natapos ang nasabing programa sa pmamagitan ng pagtalakay ni Ma’am Geneva Litan sa unang paksa para sa Management Services na Coaching Plan and Coaching form for DENR Employees.