Nagsagawa ng isang Communication, Education and Public Awareness (CEPA) at Mangrove Assessment ang DENR CENRO Lipa sa Brgy. Lagadlarin, Lobo, Batangas bilang paggunita sa selebrasyon ng World Wetlands Day na ipinagdiriwang tuwing ika-2 ng Pebrero.

Ang nasabing aktibidad ay nilahukan ng dalawampu’t dalawang (22) indibidwal (11 na lalaki at 11 na babae) na kinabibilangan ng miyembro ng Samahan ng Maliliit na Mangingisda sa Pangangalaga ng Kalikasan sa Brgy. Lagadlarin (SMMPKBL)-isang lokal na organisasyon ng mga mangingisda, mga opisyales ng Brgy. Lagadlarin at Lokal na Pamahalaan ng Lobo.

Ang selebrasyon ngayong taon ay may temang, “Inseparable: World, Wetlands and Life” kung saan natalakay ang mga paksa tungkol sa tubig-tabang at tubig-alat bilang anyo ng “latian” o “wetlands” at mga iba’t ibang serbisyo na idinudulot nito sa mga tao at sa ekonomiya.

Naibahagi ng mga kasali ang kanilang mga kaalaman at pamamaraan sa pamamahala ng mga bakawan katulad ng pagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad at gawain para sa mga kalalakihan at kababaihan sa komunidad.

Pagkatapos ay isinagawa din ang mangrove assessment bilang unang hakbang sa proyekto na tinatawag na Mangrove Enhancement and Nursery Establishment sa ilalim ng Enhanced National Greening Program (E-NGP).

Pinagbibigay-alam na lahat ng alituntunin hinggil sa pag-iingat at pagpapanatili ng kaligtasan laban sa banta ng COVID-19 ay maayos na nasunod sa pagsasagawa ng nasabing gawain.