Ang PENRO Laguna sa pamamagitan ng Enforcement and Monitoring Section kasama ang mga itinalagang Information Officers ay nagsagawa ng maikling lecture o discussion patungkol sa mga bago o updated at umiiral na mga batas pang-kalikasan na nagsilbing refresher course/seminar sa mga opisyal ng barangay sa kanilang mga mahahalagang tungkulin at responsibilidad bilang katuwang ng pamahalaang nasyonal higit ng DENR sa maayos na pagpapatupad ng mga batas pang-kalikasan na ito. Kabilang sa mga barangay na nabigyan ng lecture ay ang mga sumusunod:

Brgy. Gulod, Cabuyao City, Laguna (Setyembre 3, 2020)

Brgy. Bigaa, Cabuyao City, Laguna (Setyembre 4, 2020)

Brgy. Uno, Cabuyao City, Laguna (Setyembre 4, 2020)

Brgy. Marinig, Cabuyao City, Laguna (Setyembre 21, 2020)

Brgy. San Isidro, Cabuyao City, Laguna (Setyembre 26, 2020)

Dahil na rin sa dumadaming mga reklamo at isyu na natatanggap ng PENRO Laguna sa pamamagitan ng DENR Action Center at Hotline 8888, minarapat ng tanggapan na magsagawa ng information drive upang ipaalam sa mga barangay/LGUs ang mga paulit-ulit na reklamo at isyu patungkol sa kalikasan sa kani-kanilang mga lugar na nasasakupan at upang matulungan ang PENRO Laguna na masiwata ang mga lumalabag sa mga batas na ito.