Ang CENRO Sta. Cruz ay nagsagawa ng isang Information, Education, and Communication (IEC) Campaign patungkol sa mga requirements na kinakailangan sa pagproseso ng mga permits at registration na iniisyu ng DENR. Gayundin ang ipinatutupad na batas sa tamang pamamahala ng mga basura. Ang nasabing IEC ay dinaluhan ng Sangguniang Barangay ng Saray at ilang residente nito.

Tinalakay ni Forester John Carlo Carandang ang mga kinakailangan na mga dokumento para sa pagproseso ng mga aplikasyon sa Pagpupuptol ng puno, Pagpaparehistro ng Certificate of Tree Plantation Ownership, Pagpaparehistro ng Chainsaw, at Pagpaparehistro ng Certificate of Wildlife Registration (CWR).

Minulat naman ni Supervising EMS Bernardita Daliva ang mga participants sa kahalagan ng ating mga kabundukan, maging ang mga benepisyo nito na maaring makuha hindi lamang ng mga tao, pati na rin ng iba’t ibang buhay-ilang.

Tinalakay naman ng EMB-PEMU Laguna personnel na si Lenwell Calonsug ang tamang pamamahala ng mga basura. Binigyang diin niya ang tamang lugar na dapat pagtapunan ng mga basura depende sa uri, at ang mga kaparusahan at multa sa paglabag sa nasabing batas.

Sa huli, ay nabigyan naman ng pagkakataon na magtanong at magpalitan ng kaalaman ang mga participants upang maliwanagan sa mga tinalakay na mga paksa.