Mula kaliwa pa kanan: Director Nilo B. Tamoria, PENRO Laguna Ronilo L. Salac, LTC Alfredo Caneo, Operations Officer 4RCDG, DENR CALABARZON Regional Executive Director Nonito M. Tamayo, Col. Romulo R. Satparam OS (GSC) PA, Group Commander ARESCOM, USEC Jim O. Sampulna, at ASEC Gilbert Gonzales
 
 
Kabilang sa mga mahahalagang nilalaman ng MOPA ay ang mga sumusunod:
a. Ang 4th RCDG ARESCOM ay maglalaan ng lugar sa loob ng kampo kung saan maaring ideposito ng DENR CALABARZON ang mga nakumpiskang ilegal na mga kahoy at iba pang mga forest products, gayundin ang isang nursery area kung saan maaring ilagak ang mga replacement seedlings mula sa mga tree cutting permittees;
 
b. Ang 4th RCDG ARESCOM ay magiging regular na kaakibat ng PENRO Laguna sa kanilang mga tree planting at clean-up activities; at
 
c. Ang DENR CALABARZON kasama ang PENRO Laguna ay magsasagawa ng regular na pagmomonitor at pagiimbentaryo ng mga nasabing kumpiskadong ilegal na mga kahoy at mga replacement seedlings
 
Ang paglagda ng MOPA ay pinangunahan ni DENR CALABARZON Regional Executive Director Nonito M. Tamayo at Col. Romulo R. Satparam OS (GSC) PA, Group Commander ARESCOM. Kasama din sina PENRO Laguna Ronilo L. Salac at LTC Alfredo Caneo, Operations Officer 4RCDG, For. Ambrosio P. Lapis, Chief EMS at For. Melvin Lalican, MBCO Focal Person bilang mga saksi.
 
Hindi rin pinalampas nila USEC Jim O. Sampulna, Director Nilo B. Tamoria at ASEC Gilbert Gonzales ang pagkakataon na personal na makilala si Col.Romulo R. Satparam OS (GSC) PA, Group Commander 4RCDG ARESCOM at mga kasama nito. Siniguro ni Col. Satparam na buo ang suporta ng 4RCDG ARESCOM sa DENR CALABARZON sa kanilang mga gawain sa pangangalaga ng kapaligiran at likas-yaman.