Bilang pagdiriwang sa Ika-51 taon ng pagkakadeklara Kaliwa River Forest Reserve na mas kilala bilang Kaliwa Watershed, sa ilalim ng Presidential Proclamation 573 taong 1969. Lubos na NAGPAPASALAMAT ang bumubuo ng pangasiwaan nito sa lahat ng myembro ng Protected Area Management Board (PAMB) nito, at sa ibat iba pang mga ahensya at indibidwal na patuloy ang pag-laan ng kanilang panahon, pagkakataon at puso tungo sa pangangalaga ng ating likas yaman at tanging kapaligiran.

Sa mga nakiisa sa katatapos na workshop para sa pag-sasaayos ng management plan nito, at sa paghahanda ng Manual of Operation sa panahong ipinagdiriwang ng bansa ang National Arbor Day (June 25). Tayo man ay sinusubok ng Pandemya sa kasalukuyan, isang napakalaking ambag at hakbangin natin ito upang pangalagaan ang ating kapaligiran para sa katiwasayan at kapakinabangan ng kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon.