SA LAHAT NG OPISYAL AT KAWANI NG DENR-CALABARZON

Ang Pasko ay paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ito rin ay simbolo at panahon na kung saan ang diwa nito ay mas naipapakita at naipapahayag ng pagkakaisa at pagdadamayan, ng kapayapaan, ng pagbabago at pag-asa, at lalo’t higit ng taos-pusong pasasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng biyayang Kanyang ipinagkaloob.

Kaya naman, kasama ang mga opisyal at kawani ng aking tanggapan, ako ay bumabati sa inyo ng isang Maligaya, Mapayapa, at Masaganang Pasko!

Nagpapasalamat din ako sa inyo dahil kayo ang aming naging kaagapay sa pagharap at pagbibigay-tugon sa lahat ng balakid at hamon na ating kinaharap ngayong taon, kayo ang aming naging sandigan sa patuloy na pagsusumikap na maipaabot sa ating mga kababayan ang tunay na serbisyong publiko sa pamamagitan ng matapat, matuwid at mabilis na paglilingkod,  upang makamit ang ating mithiin ng sama-samang pag-unlad ng ating rehiyon at ng sambayanang Pilipinas.... read more